Åpningstider sommeren 2016
-01-07-2016
Pga ferieavvikling i administrasjonen vil vi ha noe redusert åpningstid for telefonhenvendelser i sommer. Telefonen er i utgangspunktet bemannet mandag til torsdag fra 0900-1500. Telefonen vil være stengt alle fredager fra og med fredag 8. juli til og med fredag 12. august. I tillegg vil telefonen være stengt torsdag 28. juli og hele uke 31 (1.-5. august). Eventuelt kan endringer i arbeidet føre til at telefonen blir stengt andre dager.
Mye av den aktiviteten som utføres i juli/august skjer i felt og utenfor kontoret på Kløfta. Ønsker du å stikke innom bør tid avtales på forhånd da vi ikke prioriterer å bemanne kontoret i hele ferietiden.

HAR DU SPØRSMÅL OM BISVERM?
Se info på vår hjemmeside (Tittel: Biene svermer) om hva du skal gjøre og hvem du kan kontakte.

Vi ønsker alle en riktig god sommer – både biene, birøktere og alle våre støttespillere!
Kubetilskudd og telledato
-01-07-2016
Årets jordbruksoppgjør er nå behandlet av Stortinget og partene har vært samlet i etterkant, og blitt enige om de siste detaljene.

>>les mer

Glyfosatgodkjennelsen forlenget i ellevte time
-30-06-2016
Godkjennelsen for bruk av glyfosat i EU, skulle ha løpt ut i dag, 30. juni 2016. EU-kommisjonen vedtok i går en forlengelse av godkjenningen med inntil 18 måneder. Den nye godkjennelsen går senest ut 31. desember 2017. Norge følger det samme regelverket som EU for glyfosat. Glyfosat er de aktive stoffet i ulike sprøytemidler som Roundup, Glyphogan m.fl.. Les hele saken hos Mattilsynet.

>>les mer

Veterinærer - resept
-27-06-2016
Med bakgrunn i at Legemiddelverket har vedtatt at alle midler som benyttes til behandling av sykdom hos bier nå er klassifisert som legemidler, må midlene som skal brukes foreskrives av veterinær og kjøpes på apotek.

>>les mer

Biene svermer
-03-06-2016
Har du fått besøk av en bisverm? Her får du tips om hva du kan gjøre. Hvordan du kan skille en bisverm fra et vepsebol og noen beroligende råd om at når biene svermer er det ekstra snille. Se under Biene svermer i venstre meny eller bruk denne snarveien.

>>les mer

Derfor skal du varsle Mattilsynet
-13-06-2016
Birøkten omfattes av varslingsplikten i dyrevelferdsloven: «Enhver som har grunn til å tro at dyr blir utsatt for mishandling eller alvorlig svikt vedrørende miljø, tilsyn og stell, skal snarest mulig varsle Mattilsynet eller politiet. Et hvert brudd eller mistanke om brudd på regelverket som omhandler bier og birøkt (eller annet dyrehold) skal du varsle om. Mattilsynet vil gjøre sine egne undersøkelser, og selv vurdere hvilke tiltak de setter i gang. Husk at du kan være anonym når du varsler. Les mer om varsling til Mattilsynet her.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs