Birøkter får bot etter ulovlig flytting
-23-06-2017
En fersk birøkter hadde ikke satt seg godt nok inn i regelverket for flytting av bier. I ren uvitenhet flyttet han bie-parasitten varroa inn i et område som er varroa-fritt. Varroa overfører sykdommer til biene, og er en av de viktigste årsakene til helseproblemer på bier i verden.

Mattilsynet ser alvorlig på bruddet og har gitt birøkteren en bot på 12 00 kroner. Birøkteren har vedtatt boten.

Alle birøktere har selv ansvar for å sette seg inn i og overholde regelverket for birøkt.
Norge ligger i utkanten av Europa og er foreløpig forskånet for flere virus, sykdommer og parasitter som vi ser i birøkten eller i Europa og verden. Norge har flere områder som fortsatt er frie for varroa.
For å opprettholde den gode helsen på biene i Norge er vi helt avhengig av at alle birøkterne setter seg inn i regelverket og overholder lover og forskrifter.
Informasjon om regelverk får du gjennom nybegynnerkurs i birøkt og hjemmesidene til Norges Birøkterlag, Mattilsynet og lovdata.no. Er du usikker kan du kontakte Mattilsynet direkte eller Norges Birøkterlag.

Les mer om den ulovlige flyttingen på nrk.no

>>les mer

Api-bioxal blir reseptfritt legemiddel!
-23-06-2017
Api-bioxal som brukes til oksalsyrebehandling av bier mot varroamidd har fått status som reseptfritt legemiddel. Det er først når den norske markedsføringstillatelsen er utstedt, og de godkjente norske pakningene kommer på markedet at det kan kjøpes på apotek uten å gå veien om veterinær. Vi vil oppdatere dere så snart vi vet mer.

>>les mer

Nordmann døde etter bistikk i Spania
-03-06-2017
Norges Birøkterlag har blitt kjent med at en 70 år gammel nordmann har dødd etter å ha blitt stukket av bier. Dette er en trist hendelse, men det er heldigvis svært sjelden at bistikk fører til så alvorlige konsekvenser.

Biene er mest kjent som for å lage honning. De er mest opptatt av å fly fra blomst til blomst, og hjem til kuben med pollen og nektar. Det er først når biene føler seg truet at de vil kunne stikke for å forsvare seg. Normalt tåler et menneske flere stikk, selv om det kan føles ubehagelig. Det er normalt at man får hevelser og kløe rundt stikket.

>>les mer

Næringskomiteen lyttet til birøkterne
-24-05-2017
Tirsdag 23. mai deltok birøktere på markering i protest mot Regjeringas tilbud i årets jordbruksforhandlinger. I dag fikk vi møte Stortingets næringskomite for å legge fram hva vi mener de må prioritere når de nå er gitt ansvaret med å komme fram til årets jordbruksavtale. "Spent og forventningsfull" sier generalsekretær på trappa foran Stortinget. Og på vei ut kan hun fortelle om meget god respons på innlegget som du kan lese her.

>>les mer

Har du fått besøk av en bisverm? Pressemelding fra Norges Birøkterlag
-23-05-2017
Norges Birøkterlag har i dag sendt ut følgende pressemelding:
Biene svermer som en del av deres naturlige formeringsprosess. Ved sverming lager biene en ny dronning, og den gamle dronningen drar avgårde med omtrent halvparten av arbeiderbiene for å lete etter et nytt sted å etablere seg.
En bisverm slår seg gjerne ned i en tuja eller en hekk, en yttervegg på et hus eller låve, i pipa eller et annet sted som svermen synes egner seg.
Mange som får besøk av en bisverm opplever dette som dramatisk. Her har Norges Birøkterlag samlet noen tips til hva man skal gjøre hvis man får besøk av en bisverm.

Se mer informasjon i vedlagte pressemelding.

>>les mer

Birøktere oppfordres til å bli med
-18-05-2017
Tirsdag 23. mai skal matprodusenter og venner av norsk landbruk og matproduksjon samles til markering i Oslos gater. Dette gjøres i protest mot Regjeringas tilbud i årets jordbruksforhandlinger, og med håp om at Stortinget ser alvoret i situasjonen.Norge trenger matprodusenter og bønder med levelige vilkår for å produsere mat.
"Som birøkter er du en av alle disse matprodusentene – enten du er stor eller liten honning- og pollineringsprodusent. Dette handler også om deg og andre norske birøkteres inntekts- og utviklingsmuligheter. Møt opp og vis ditt engasjement." sier leder i Marco Neven håper at mange blir med.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs