Et lite løft for norsk birøkt
-18-05-2016
Jordbruksforhandlingene 2016 er over, og på overtid har partene kommet frem til en avtale. Avstanden i krav og tilbud var stor, og det ser ut for at de har møttes på halvveien, jordbruket har fått en økning på 350 mill. «Etter å ha gått igjennom tallene ser jeg at kubetilskuddet har økt med 25 kroner, ifra 400 til 425 kroner pr. kube.» sier leder i Norges Birøkterlag, Karl John Amdahl. «Vårt krav var 500 kroner, det er litt opp, men fornøyd, nei.» Ellers så består de ordningene vi har fra før. Det blir bare å brette opp ermene og ta fatt igjen til høsten for neste års forhandlinger.

>>les mer

Uten ambisjoner for norsk birøkt
-12-05-2016
«Dette må være et krevende utgangspunkt for eventuelle videre forhandlinger» sier leder i Norges Birøkterlag, Karl John Amdahl. «For norsk birøkt sin del er dette et tilbud uten ambisjoner for vekst til å dekke verken det norske markedet for pollinering eller honning»

>>les mer

Kitter biene dine mye
-03-05-2016
I år skal vi lære oss å høste inn propolis under norske forhold. Spørsmålene er mange og spennende: Har vi riktige bier? Finnes det trær her som gir nok propolis til at noe kan høstes, og finnes det et innenlands marked for disse produktene. Vi importerer mye propolis i ulike produkter, og kiloprisen er formidabel.
Ta kontakt, så kan vi diskutere hvordan du kan bli med og lære sammen med andre.
Seniorrådgiver Eli Åsen (eli@norbi.no)
Spørreundersøkelsen om vintertap er åpen
-29-04-2016

>>les mer

Birøkter vurdert anmeldt etter gressbrann
-28-04-2016
En erfaren birøkter i Kongsbergdistriktet satte i et ubetenksomt øyeblikk røykpusteren på bakken. Det var mye tørt og dødt gress på stedet slik det ofte er på denne tiden.
I løpet av et øyeblikk hadde gresset antent og da birøkteren hadde hentet to bøtter vann for å slukke, lot det seg ikke gjøre. Birøkteren ringte nødetaten som rykket ut og slukket brannen.
Fire bifolk brant opp, men ingen ytterligere skade oppsto. Birøkteren vurderes anmeldt for forholdet.
Vær forsiktig med all åpen flamme når det er tørt. Les om saken i juniutgaven av Birøkteren.
Moderat krav fra jordbruket
-12-05-2016
Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag la i dag fram et felles krav til årets jordbruksforhandlinger. «Det er et moderat krav, som først og fremst handler om et verdivalg for samfunnet» sier forhandlingsleder for jordbruket, Lars Petter Bartnes.
Norsk birøkt er en viktig del av norsk landbruk. «Vi er glade for å se at jordbrukets forhandlingsutvalg ser dette, og kommer oss godt i møte på det Norges Birøkterlag har krevd på næringas vegne i år», sier Karl John Amdahl.
Kravet følger opp Stortingets mål om økt matproduksjon og landbruk over hele landet, sier Merete Furuberg, leder i Norsk Bonde- og Småbrukarlag.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs