Varroa påvist i Australia
-18-07-2016
Varroamidd er påvist i et bifolk av asiatiske honningbier i Australia som til nå har vært varroafritt. Det er iverksatt tiltak for å hindre at den etablerer seg. Les mer

>>les mer

Lever bivokset ditt til omsmelting slik at det kan bli ny byggevoks!
-07-07-2016
Etterspørselen etter voks har økt de siste årene, og dermed er lageret minimalt. For å kunne tilby birøkterne nok byggevoks etterlyser nå Honningcentralen at flere leverer inn voks. Innlevering av voks er åpent for alle, uavhengig av om man er medlem eller ikke medlem hos Honningcentralen.

>>les mer

Åpningstider sommeren 2016
-01-07-2016
Pga ferieavvikling i administrasjonen vil vi ha noe redusert åpningstid for telefonhenvendelser i sommer. Telefonen er i utgangspunktet bemannet mandag til torsdag fra 0900-1500. Telefonen vil være stengt alle fredager fra og med fredag 8. juli til og med fredag 12. august. I tillegg vil telefonen være stengt torsdag 28. juli og hele uke 31 (1.-5. august). Eventuelt kan endringer i arbeidet føre til at telefonen blir stengt andre dager.
Mye av den aktiviteten som utføres i juli/august skjer i felt og utenfor kontoret på Kløfta. Ønsker du å stikke innom bør tid avtales på forhånd da vi ikke prioriterer å bemanne kontoret i hele ferietiden.

HAR DU SPØRSMÅL OM BISVERM?
Se info på vår hjemmeside (Tittel: Biene svermer) om hva du skal gjøre og hvem du kan kontakte.

Vi ønsker alle en riktig god sommer – både biene, birøktere og alle våre støttespillere!
Veterinærer - resept
-27-06-2016
Med bakgrunn i at Legemiddelverket har vedtatt at alle midler som benyttes til behandling av sykdom hos bier nå er klassifisert som legemidler, må midlene som skal brukes foreskrives av veterinær og kjøpes på apotek.

>>les mer

Bjørneskader utgjør vesentlig økonomisk tap og en psykisk belastning for de som rammes.
-05-07-2016
Norsk Institutt for Bioøkonomi (NIBIO) slår fast i en fersk rapport at bjørneskader på bigårder utgjør et vesentlig økonomisk tap og en psykisk belastning for birøkterne som rammes.

>>les mer

Kubetilskudd og telledato
-01-07-2016
Årets jordbruksoppgjør er nå behandlet av Stortinget og partene har vært samlet i etterkant, og blitt enige om de siste detaljene.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs