Bruk riktig oksalsyrekonsentrasjon og dosering
-29-11-2016
Husk at man må bruke "norsk" konsentrasjon og dosering når en bruker Api-bioxal mot varroamidd.
Oppskriften på forpakningen gir en sterkere konsentrasjon enn vi bruker her i Norge, noe som kan føre til mer bivirkninger for biene.

>>les mer

Strategien er lagt mot 2020
-02-12-2016
-Vi er sprekkferdige av stolthet, sier styreleder Karl John Amdahl, og forteller entusiastisk at arbeidet med de strategiske valgene for de nærmeste årene nå er gjort. -Vi gleder oss til å presentere det endelige resultatet for organisasjonen.

Vår visjon «Et vingeslag foran» er betegnede for hvordan organisasjonen skal tenke i årene framover, og sett i sammenheng med verdiene: Kvalitet, Utvikling, Bredde og Engasjement (KUBE) vil vi vise at vi skal beholde vår egenart og fortrinn.
De strategiske grepene er synliggjort i form av 5 strategisk definerte områder: Organisasjon, Faglig virksomhet, Næringspolitikk, Samfunnspåvirkning-/omdømme og økonomi-/finansiering.
I desemberutgaven av Birøkteren får samtlige medlemmer det endelige resultatet som er vedtatt i styret, og som bygger på en vel ett års lang prosess i organisasjonen og blant de tillitsvalgte.

>>les mer

Nå er vi igang
-29-11-2016
Denne uken samles for første gang deltakerne som er utvalgt til å være med i «Elitesatsingsprogrammet» som organiseres av Norges Birøkterlag og Honningcentralen SA.
-Dette er nybrottsarbeid for oss i norsk birøkt, sier generalsekretær, Heidi Kirkeby og vi gleder oss stort til å introdusere et nytt program spesialdesignet for norske birøktere.

>>les mer

Bigårdene på offentlige kart
-18-11-2016
For å forebygge sykdommer på bier, er det i Forskrift om birøkt nedfelt at alle som har bier skal melde fra til Mattilsynet om at de har bier, og hvor bigårdsplassene deres er. Det er svært sentralt at alle norske birøktere tar dette ansvaret og kollegialt følger opp myndighetens satsing på dette området. Dette er med på å sørge for at vi unngår at alvorlig sykdomspress, og at det offentlige får raskt kontroll når situasjoner oppstår.
Dette er et ansvar vi har og tar sammen med alle andre husdyrproduksjoner i Norge.

>>les mer

Honnør til Knut Øyvang
-23-11-2016
Knut Øyvang er tildelt Norges Birøkterlag sin fortjenestemedalje i bronse etter forslag fra Bamble og Telemark. Dette får han for et mangeårig fortjenestefullt og aktivt arbeid for fremme av birøkt på mange områder i organisasjoner.
Medaljen ble utdelt på årsmøte i Bamble Birøkterlag den 22. november, og vi gratulerer så mye.

>>les mer

Norsk birøkt møte landbruksminister Dale
-16-11-2016
«Vi er glad for at statsråd Dale signaliserer at birøkt skal ha sin plass i norsk landbrukspolitikk på linje med andre husdyrproduksjoner.» I dag møtte Norges Birøkterlag og Honningcentralen SA statsråden og hans stab for å drøfte utfordringene i norsk birøkt.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs