Endringer i Forskrift om tiltak mot pærebran

Fire kommuner i Møre og Romsdal fikk påvist pærebrann for første gang i 2017 og tilhører nå bekjempelsessona.
Flora er overført fra bekjempelsessona til observasjonssona.

Mer informasjon finner du på Mattilsynets sider her.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs