Videregående kurs

Sted: Stjørdal

Påmelding til : gunkon@online.no eller 99497938
Kursledere Karl John Amdahl og Svein Røvik.
For mer info gå til kursmateriell og videregående kurs på NB sin hjemmeside.

Start tid:   15.02.2017

Tilbake