Møte

Workshop for 5-dronnings paringskube

Sted: Tranevågen Ungdomsskule, Ågotnes

Sotra Birøktarlag skal arrangere omlarvingsdager også i år, og i den forbindelse vil vi gjerne invitere til å lære kunsten i å produsere 5-dronnings paringskube for de nye dronningene vi lager.

Workshopen er gratis for medlemmer og støttemedlemmer av Sotra Birøktarlag. Kursdeltakerne må selv betale for materiell, som blir utlevert på workshopen til kostpris.

Start tid:   23.04.2017
Slutt tid:   23.04.2017

Tilbake