Introduksjonsdag om birøkt

Sted: Revdalsvegen 63, 7563 Malvik

Kurset gir en overordnet innsikt i birøkt som hobby. Kursavgiften kr 250,- inkluderer materiell og en suppelunch. Kurset er åpent for alle - maks antall deltagere = 20 stk

Start tid:   13.01.2018
Slutt tid:   13.01.2018

Tilbake