Lagsbigårddeltakelse i Malvik Birøkterlag

Sted: Revdalsvegen 63, 7563 Malvik

Malvik Birøkterlag organiserer praktisk birøkt som opplæring i en egen lagsbigård over to år. De som forplikter seg til å delta i stell når det trengs deler 50% av verdiskapningen og kommer i gang med eget bisamfunn innen de slutter. (Max 10 personer).

Start tid:   01.04.2018
Slutt tid:   31.12.2019

Tilbake