Annet

Årsmøte Midt Telemark Birøkterlag

Sted: Årnes kafeteria

I følge utsendt egen melding.
Husk på melding til mob:91643245 sekretær/Tore Valen innen torsdag 23 nov pga mat(Jule middag)De som ikke spiser dette sier ifra for bestilling av fisk.
Egen andel 200,-

Start tid:   28.11.2017
Slutt tid:   28.11.2017

Tilbake