Årsmøte m/foredrag om dronningavl

Sted: Ole Viig videregående skole, Stjørdal

Stjørdal birøkterlag ønsker alle velkomne til årsmøte m/foredrag om dronningavl.

Sted: ?Ole Viig Videregående, Rom C105
?Stjørdal

Tid:? Onsdag 13. desember kl. 18.00 - 20.00

Sakliste

1. Åpning / godkjenning av sakliste.
2. Valg av ordstyrer / sekretær.
3. Årsmelding.
4. Regnskap med budsjett
5. Ny kontingent
6. Valg.
7. Utsendinger til Fylkesårsmøte.
8. Utsendinger til Norges Birøkterlag
9. Nybegynnerkurs/ andre kurs
10. Gjennomgang av vedtektene i lokallaget
11. Innkomne forslag.
12. Leder orienterer.

Saker som ønskes behandlet må leveres leder senest 7. desember.
?
Under møtet serveres pizza/ kaffe/gløgg og pepperkaker

Karl John Amdahl fra Levanger kommer og holder et foredrag om dronningavl.

Det er også ønskelig at de fleste tar ned honning fra årets sesong for prøvesmaking, for å se de store nyansene innad i laget.

Ønsker tilbakemelding på hvem som kommer, på FB eller til noen i styret innen 12 desember, så det blir litt enklere for arrangørene.

Start tid:   13.12.2017
Slutt tid:   13.12.2017

Tilbake