Møte

Årsmøte.

Sted: Vonheim Samfunnshus, Storveien i Skiptvet.

Vanlige årsmøtesaker, samt foredrag om Eliteprosjektet i birøkt (et samarbeid mellom utvalgte birøktere, Norges Birøkterlag og Honningcentralen.

Start tid:   06.12.2018
Slutt tid:   06.12.2018

Tilbake