Nybegynnerkurs

Sted: Kalnes VGS i Sarpsborg

Del 1 (tre kvelder, alle dager fra kl.18:00 – 21:00)

1. Mandag 4. mars

2. Torsdag 7. mars

3. Mandag 11. mars

Del 2 (fem kvelder teori + fem kvelder praktisk arbeid i bigård,
alle dager fra kl. 18:00 – 21:00)

1. Tirsdag 19. mars

2. Tirsdag 26. mars

3. Tirsdag 9. april

4. Tirsdag 30. april

5. Tirsdag 7. mai

PRAKTISK DEL: 5 kvelder, datoer bestemmes senere.

 

Kurset tilbys med todelt kursavgift:

Del 1 (3 kvelder): Kr. 1.100,- inkl. kurshefte.

Del 2 (5 kvelder + 5 kvelder): Kr. 2.200,- inkl. kursbok.

Totalt: Kr. 3.300,-

 

Kurshefte utleveres første kurskveld.

Instruktør er Jens Martin Nybøle, Tune og Omegn Birøkterlag.

 

Påmelding til Rune Ramsli på e-post: rune.ramsli@gmail.com

Oppgi fullt navn og postadresse, samt telefon, e-post og fødselsår (trengs for registrering i studieforbundet)

PÅMELDINGSFRIST : 20. februar 2019.

 

Kursavgiften innbetales forskuddsvis til:

Tune og Omegn Birøkterlag, Plutoveien 13, 1734 Hafslundsøy

Bankkonto: 10901896688

Påmelding er endelig når kursavgiften er betalt.

 

HUSK! Skriv inn navn og «Nybegynnerkurs 2017» i meldingsfeltet.

Betalingsfrist for del 1 (kr. 1.100,-): 1. mars 2017.

Betalingsfrist for del 2 (kr. 2.200,-): 15. mars 2017.

Kontaktpersoner ved spørsmål o.l. er:

Jens Martin Nybøle, tlf. 920 97 748, e-post: jens.nybole@bier.no
Knut Brevik, tlf. 918 24 776, e-post: brevik.knut@gmail.com
Stig Harridsleff, tlf. 922 12 008, e-post: stig.harridsleff@nordea.no
Rune Ramsli, tlf. 958 53 006, e-post; rune.ramsli@gmail.com

 

Du ønskes vel møtt til et interessant og lærerikt kurs!

 

Start tid:   04.03.2019 - 18:00
Slutt tid:   07.05.2019 - 21:00

Arr: Tune og omegn


Tilbake