Pollinering og Birøkt

Sted: Telefrukt på Gvarv

Pollinerings møte mellom frukt bønder og birøktere med faglig innslag av Jop som som veileder frukt bønder i Midt Telemark og Marco Neven lærer på Sogn Jord og Hagebruks skule,Marco driver også selv pollinerings birøkt i Lærdal
Dette blir programmer tirsdag 19/3 på telefrukt Sauheradvegen 111 3810 Gvarv

1730-1930 (morelldyrker og birøktere)
=>generelt (kort) om pollinering og produksjon (jop)
=>Pollinering i tunneller (Marco) Do’s and Dont’s
Dere som ønsker å drive med pollinering eller har lyst til å høre mer om dette bør ta turen! ??

Start tid:   19.03.2019
Slutt tid:   19.03.2019

Tilbake