1.  Navn på lokallag
 
2.  Anslått totalt antall birøktere i lokallagsområdet som ikke er medlemmer
 
3.  Anslått totalt antall bifolk innvintret høsten 2017 for medlemmer i laget:
 
4.  Anslått totalt antall bifolk innvintret høsten 2017 for ikke-medlemmer i lokallagsområdet:
 
5.  I 2017 har det vært stor interesse for birøkt. Tror du det vil bli like stor pågang til birøkt i ditt område i 2018 som det var i 2017?
 
Pågangen vil bli større enn i 2017
Pågangen vil bli omtrent like stor som i 2017
Pågangen vil bli mindre enn i 2017
6.  Planlegger laget å arrangere nybegynnerkurs i 2018?
  Ja
Nei
Kanskje
7.  Hvilke andre kurs planlegger laget å arrangere i 2018?
 
8.  Har laget opprettet lagsbigård? Eller planlegger laget å opprette lagsbigård?
  Ja, har opprettet
Planlegger å opprette
Nei
9.  Hvilke aktiviteter foregår i lagsbigården? Hvilke aktiviteter planlegger dere at skal foregå i lagsbigården?