Forsøk

Her vil det komme mer informasjon om Norges Birøkterlags forsøksvirksomhet

I Bli en del av vårt forsøksarbeid (Oversigts artikel) fra birøkteren nr. 4 2015)
 
 
 
Melkesyreforsøk mot varroa om våren (april)
 
Melkesyre istedenfor røykpuster
Måling av varroa mengde (naturlig nedfall, melis og såpevaskmetoden)
Produksjon og effekt af droneyngefjerning (maj-)
Utprøvning av maursyre med forskellige typer fordampere (Aug-sept)
  • Protokol kommer snarest
Total yngelfjerning og produktion av avleggere (juni/juli)
  • Protokol kommer snarest
Buring av dronninger ved innvintring og oksalsyredrypning (August)
  • Protokol kommer snarest
Buring av dronning i 21 dager og oksalsyredrypning (kun sommertrekk) (Juli)
  • Protokol kommer snarest
Sammenhengen mellom varroa, deformert vingevirus og vinteroverlevelse (Sept/okt)
Kartlegging av varroasensitiv hygienisk atferd (August)
Produksjon av propolis (Juni-)
Produksjon av pollen (Juni-)
CSI pollen innsamling (April-)
Overvågning for liten kubebille (maj-)
Norges birøkterlags videofilm