BYBI OSLO

Adresse:Jakteleia 10
Postnummer:   1394
StedNesbru
  
Hjemmeside:www.bybi.no
E-post:ragna@bybi.no
 
Kontaktperson:  Ragna Ribe Jørgensen   

  ByBi er et nettverk som ønsker mobilisering og rekruttering av birøktere i urbane strøk i Norge. Vi jobber for god biehelse og biologisk mangfold, dvs næringsrikt giftfritt beitegrunnlag. Vi jobber for økt produksjon av, og marked for, lokal honning og andre bie-produkter. Vårt primære fokus er Oslo, men søker nettverk med andre urbane biorøkterlag i Norge. ByBi Globetrekker innleder et Europeisk samarbeid. Prosjekter: BBU (ByBi IUngdom), BBB (ByBi Barn)Vi jobber med og sosialt entreprenørskap, integrere marginaliserte mennesker i birøkten. 

Tilbake