HORDALAND BIRØKTARLAG

Adresse:v/John Strandabø
 Storhøyen 9
Postnummer:   5334
StedHellesøy
  
Telefon:97075409
Hjemmeside:http://norbi.no/fylkeslokallag.cfm?FuseAction=OrgPres&pAction=View&pCompanyId=70274
E-post:hordaland@norbi.no
 
Kontaktperson:  JOHN STRANDABØ   

Hordaland Birøktarlag representerari 4 lokallag i Hordaland; Sotra, Bremnes, Hardanger og Bergenske. Medlemmene kan  selv velge hvilken lokallag de vil vere registrert i. Det er registrert 343 medlemmer i fylket (januar 2017).

Medlemmer etter  årsmøtet 11 februar 2017:leder John Strandabø (Bergenske), kasserer Magne Haukøy (Sunnhordland), Sissel Opedal (Hardanger), Anders Østrheim (Bergenske) og Frode Lindseth (Sotra), 1. vara Jan Erik Raudeberg og 2. vara. Bjarne frode Lindseth

Hovedaktiviteter for Fylkeslaget er å vere bindeledd mellom lokallaga i høve Norges Birøkterlag, Mattilsynet, Fylkeslandbruksetaten og evt. andre offentlege instanser.

 I Hordaland blir det avlet på 3 typer av bier; Nordiske brune som det er mest av i sørlege del av fylket og Sotra. Buckfast som det er mest av omkring Bergen, og Krainerbier (Carnica) som dei fleste stasjonære birøktarar i Hardanger røkter.

 

 

 

 

Tilbake