AVERØY

Adresse:c/o Ragnhild Henden
 Hendnesveien 74
Postnummer:   6530
StedAVERØY
  
Telefon:92490149
E-post:rmhenden@gmail.com
 
Kontaktperson:  RAGNHILD HENDEN   

 Averøy birøkterlag dekker Averøy kommune med omland. Vi er et lite birøkterlag som har opplevd stor interesse og vekst de siste par årene.

Vi drifter en lagsbigård som vi bruker til kursing i praktisk birøkt for medlemmer av laget. Vi tar inn nye deltakere våren 2018, det er mulig det blir en venteliste på dette. Ta kontakt med Valerie De Bree om du har lyst til å delta i lagsbigården (Telefon: 94813151, e-post: validebree@yahoo.no)

Vi håper også å arrangere teoretisk kurs i birøkt i løpet av 2018. Ta kontakt med Astrid Rangøy Ingeborgvik hvis du er interessert (Telefon 99792118, e-post: astrid@rangoy.com)

Møre og Romsdal har ingen biesykdommer. For å forhindre spredning av smitte, er det IKKE tillatt å flytte bikuber, levende bier, brukte vokstavler eller annet nylig brukt bieutstyr fra andre fylker og inn til vårt fylke. Ønsker man å starte som birøkter eller å skaffe seg flere bifolk, må man kjøpe dette innen fylket. Det anbefales å bruke nytt utstyr, dette kan kjøpes hos ulike leverandører. Fordi interessen for birøkt er stor, vil det gjerne være ventetid for å få tak i bier. Har du lyst til å starte med bier, anbefaler vi at du blir med på kurs og lagsbigård før du kjøper dine egne bier.

Meld deg gjerne inn i birøkterlaget. :-) Spørsmål kan rettes til leder Ragnhild Henden.

Tilbake