BAMBLE BIRØKTERLAG

Adresse:V/ Jan-Ole Kristiansen, Bauneveien 4
Postnummer:   3960
StedSTATHELLE
  
Telefon:91304564
E-post:jan-ole-kristiansen@hotmail.com
 
Kontaktperson:  JAN-OLE KRISTIANSEN   

Bamble Birøkterlag ble stiftet 21. novmber 1925 på Stein skole.
I dag har laget 26 medlemmer.
Annet hvert år mottar laget avlsdronninger (Krainer) fra Norges Birøkterlag, og hver vår arrangeres det  omlarvingsdager der alle kan komme og hente avlsstoff.
Laget drifter en parestasjon for bruksdronninger, der det settes ut utvalgte dronekuber. Ansvarlig for parestasjon på Bolvik er Knut Øyvang. Ansvarlig for dronebifolket er Jan Gunnar Gøystdal

    
Styre 2017

 • Leder: Jan-Ole Kristiansen
 • Kasserer: Jan-Gunnar Gøystdal
 • Sekretær: Eli Tømmerbakke
 • Styremedlem: Tone Gry Olsen-Røsvik
 • Styremedlem: Odd Hammervold
 • 1. varamedlem: Knut Øyvang
 • 2. varamedlem: Finn Arne Hals

Møtevirksomhet 2017

 • 3.april - Hjemme hos Tone Gry og Lars Røsvik(i bigården)
 • 9.mai - Utvikling, svermehindrin, hvorfor bytte dronninger, hvordan lage avleggere
 • 22., 27.mai og 1.juni  Omlarving på Øyvang (ansvarlig Knut Øyvang)
 • 17.juni - Behandling av honning, vandring
 • 2.september - Sukkermøte, innforing
 • 22.november - Årsmøte

 Tilbake