NORDRE VESTFOLD

Adresse:Skogveien 6
Postnummer:   3080
StedHOLMESTRAND
  
Telefon:900 21 575
 
Kontaktperson:  Michiel Ellingsen   

 Nordre Vestfold birøkterlag dekker kommunene Eidsfoss, Hof, Holmestrand, Sande og deler av Re. Laget består av ca 25 medlemmer, derav 4 kvinner. Noen medlemmer har noen få kuber, men det finnes også 2 birøktere som har over hundre bikuber. I snitt ligger antallet kuber på 18 per medlem. Den yngste i laget er ………, den eldste……… og snittalderen ligger på……… (mer infor kommer snart).

Laget har i hovedsak 4 fellesaktiviteter.

Førsommertreff: Det foregår i hagen hos en av våre medlemmer i begynnelsen av mai. Det er hovedsaklig et sosialt treff for å bli bedre kjent med hverandre. Vi spiser rømmegrøt og spekemat, forteller noen historier om våre opplevelser med biene, planlegger vandring til lyngheiene i Telemark og åpner noen kuber for å sjekke droneryngel. I år 2010 har vi invitert nabolaget fra Borre/Horten og Ingar Tallakstad Lie som foredragsholder.

Deltakelse på Åpen Gård: Hvert år blir vi invitert til å delta på denne trivelige aktiviteten. Vi stiller opp med demonstrasjonskube og spesielt for barn er dette en trekkplaster. Vi får lov til å selge litt nyslynget honning.Gjennom utdeling av brosjyrer prøver vi å rekruttere nue birøktere. 

Deltakelse på Hillestad Marked: Detter er en typisk salgsmarked der lokalbefokningen selger lokale produkter. Noen kulturelle innsalg, bra utvalg, kafé og god stemning gjør dette til en hyggelig dag. Vi stiller opp med 2 medlemmer etter venteliste.

Vandring til lyngheiene i Telemark: Vårt lag har vandringsplasser ved Fjone, Nissedal kommune. Vi står samlet på to forskjellige veier og flere av oss vandrer sammen.…………… Mer infor kommer

Tilbake