FET BIRØKTERLAG

Adresse:V/Svein Heggedal
 Udneskroken 152
Postnummer:   2150
StedÅrnes
  
Telefon:930 66 323
E-post:oheggeda@online.no
 
Kontaktperson:  Svein Heggedal   

Fet birøkterlag ble stiftet i 1919.

Fra å være et lag med relativt mange lokale birøktere har manglende rekruttering og naturlig frafall ført til at vi nå er et realtivt lite lag.

Vi rekrutterer primært medlemmer fra Fet kommune, men har også medlemmer i andre kommuner.

Vi forsøker å holde fokus og aktiviterer på et hyggelig nivå med sommermøte, høstmøte og årsmøte som faste arrangementer.

Vår mål er  å spre fagkunnskap om birøkt og å hjelpe birøktere til å utvikle birøktet til en hyggelig hobby.

Tilbake