FREDRIKSTAD BIRØKTERLAG

Adresse:Elin Sollie
 Ole Hansesvei 7
Postnummer:   1619
StedFredrikstad
  
Telefon:92696794
E-post:easollie@online.no
 
Kontaktperson:  ELIN SOLLIE   

Fredrikstad Birøkterlag

Stiftet i 1905 . Laget dekker kommunene Fredrikstad og Hvaler. Laget er det største laget i Østfold fylke.

Fredrikstad Birøkterlag er et aktivt lag med jevnlige møter med fagtema og utemøter i lagets egen bigård i sesong.

Vi holder jevnlig forskjellige kurs og har et oppfølgingsprogram for nybegynnere hvor vi kan tilby læring og stell i egen lagsbigård , utleie av honningbehandlingsutstyr som slynge og løsner, støtte og ressursgruppe for nybegynnere , akutthjelpegruppe for birøktere.

Følgende er hovedkontakter for grupper / utvalg.

Leder , styret : Elin Sollie - generell kontakt for laget, og hovedkontakt for støtte- og ressursgruppa. TLF : 92696794 mail: easollie(a)online.no

Svermfangere : Rune Johannessen :kontaktes ved bisvermer    TLF : 91324811  mail ; rjohann2(a)online.no

Driftsgruppe lagsbigård : Knut Dahlgren : all bruk av lagsbigård må avtales.  TLF : 93244230  mail ; kda(a)live.no

Akutthjelpgruppe: Frank Ekeberg;    ved akutte tilfeller sykdom o.l.(samt svermer)                             TLF : 95222906       mail ;  fmararn(a)online.no 


Tilbake