HURDAL

Adresse:v/Roar Øimo, Gjødingvegen 23
Postnummer:   2090
StedHURDAL
  
Telefon:92804878
E-post:honning@email.com
 
Kontaktperson:  ROAR ANDRE ØIMO   

Hurdal Birøkterlag er stiftet i 1951. Organisasjonsnummer: 816 613 752.

Styret i 2018:
Leder: Roar Øimo     
Nestleder: Per Bjaanes
Sekretær: Anders Opperud
Kasserer: Kjell Johan Buraas
Styremedlem: Kerstin Lye
1. vara: Trygve Hoel-Knai     
2. vara: Kari Mosveen

 

Aktivitetsplan 2018


    Dato

Arrangement

2018                Vi planlegger nybegynnerkurs i 2018. Denne siden blir oppdatert med nærmer opplysninger om datoer. Alle som er interresert kan sende mail til styreleder eller en av de andre i styret.

Vår 2018         Medlemsmøte med fokus på vårutvikling. Tilbakeblikk; hva ble gort riktig eventuelt galt i løpet av fjorårets sesong? Hva kan vi lære av dette og hva kan vi gjøre anderledes i 2018?

Sommer 2018 Det blir arrangert kurs i dronningavl. Vi skal også ha et lite kurs i hvordan vi skal holde oversikt over middtrykket i kuben. Hva kan vi gjøre for å redusere dette uten bruk av kjemikalier eller andre preparater? Vi skal også ha diverse åpne dager i lagsbigården med fokus på aktuelle ting i løpet av sesongen.

                              

November  Årsmøte 22. november.

Alle arrangementene blir etter hvert bekjentgjort per e-post til medlemmene. Følg også med på denne siden til Hurdal Birøkterlag. Her oppjusterer vi kontinuerlig med nøyaktig tid og sted for det som skjer i laget. 

Reinavl / parestasjon

Hurdal kommune er reinavlsområde for krainerbier.
Det vil trolig ikke bli parestasjon i Skrukkelia denne sommeren.
For mer informasjon kontakt Roar på 928 04 878.

Lagsbigård med slyngerom

 

Leie av slyngerom og utlån av diverse utstyr.
Kontaktperson: Kjell Johan Buraas (977 70 659)

  

 

 

Tilbake