LARVIK OG OMEGN

Adresse:Fjellvikveien 4
Postnummer:   3280
StedTJODALYNG
  
Telefon:90962160
E-post:magne@batoghytte.no
 
Kontaktperson:  Magne Nilsen   

Larvik og omegn Birøkterlag ble stiftet i 1888 og er en aktiv forening med omlag 40 medlemmer.

I 2015 har vi avholdt nybegynnerkurs for 10 delagere. Varighet fra mai til november en gang i uken. Laget holder også kompetansekurs for sertifisering av birøktere.

Laget har eget klubblokale med slyngerom samt lagsbigård i Lågendalen nord for Larvik. Det er samlinger for laget første onsdag i måneden kl 19.00.

Kontaktperson:

Magne Nilsen tlf 90962160

Epost: magne@batoghytte.no

 

Michael Gibbard tlf 90649836

Epost: gibbard@online.no

 

Tilbake