LIER, RØYKEN OG HURUM

Adresse:Gamle Ringeriksv 59
Postnummer:   3406
StedTRANBY
  
Telefon:91150987
E-post:bier-honningATbigfoot.com
 
Kontaktperson:  Helge Nybakken   

 

 
                       Bikuber
 

 

 

LIER, RØYKEN og HURUM BIRØKTERLAG

 

Åpent møte / medlemsmøte tirsdag 24.03.2015 kl. 18.00

Adresse Paradisbakkene 29, 3403 Lier

Nybegynnerkurs vil bli på Lier Bygdetun hver mandag fra 13. april kl. 18.00

Adresse: Paradisbakkene 29, Lier

Veibeskrivelse finnes på http://lier-bygdetun.no/adkomst/

Her er litt informasjon om birøkterlaget

LIER, RØYKEN OG HURUM BIRØKTERLAG

Laget har en lagsbigård / skolebigård på Lier Bygdetun

 

De som går på nybegynnerkurs har første året

fri kontingent til Norges Birøkterlag og til

Buskerud Fylkes Birøkterlag

Og lokallaget har som tidligere en

kontingent på kr. 0,- til alle medlemmer

 

STYRET FOR 2016

 
 


Leder / sykdomsansvarlig

Helge Nybakken

Tlf. 911 50 987

bier-honning@bigfoot.com

 

Nestleder

Lars Andreas Kirkerud

Tlf. 31 28 15 12 / 975 81 385

lkirkerd@online.no

 

Sekretær

Kjell O Halvorsen

Tlf. 922 55 928

khalv2@online.no

 

Kasserer

Ole Bjørn Braathen

Tlf. 32 85 12 58 / 913 54 262

olbraath@online.no

 

Styremedlem /

studiekontakt

Cathrine F Larsen

Varamedlem

Christoffer Knudsen

 

Tilbake