LILLEHAMMER BIRØKTERLAG

Adresse:v/Ellen Traaseth
 Kastrudvegen 143
Postnummer:   2608
StedLILLEHAMMER
  
Telefon:90960852
E-post:e.traaseth@gmail.com
 
Kontaktperson:  Ellen Traaseth   

Lillehammer Birøkterlag ble stiftet 27. oktober 1895 sammen med flere andre smånæringer; hagebruk, birøkt, hønseri og kaninavl.  Denne sammenslutningen varte til 6. mars 1910.  Fra denne tid fikk Lillehammer Birøkterlag egne lover og styre. Dagens hovedformål er å arbeide for tidsmessig bistell i distriktet ved:

a. å støtte nybegynnere med råd og hjelp og gi rettledning ved kjøp av materiell og bier.

b. å holde møter, foredrag, samtale og forevisning av praktisk arbeide i bigård.

c. å arbeide for bedre forståelse av at honning er et godt og sundt næringsmiddel.

d. å støtte arbeidet med kontroll av innføring og omsetning av honning.

 

Laget ønsker alle interesserte velkommen til å ta kontakt!

Tilbake