MOSS OG OMEGN BIRØKTERLAG

Adresse:Charlottenborgvn. 3
 S. Jeløy
Postnummer:   1519
StedMoss
  
Telefon:90608736
E-post:astro2@online.no
 
Kontaktperson:  ANDERS STRØMME   

Grunnkurs i birøkt 2018. 

Råde Birøkterlag

Moss og Omegn Birøkterlag 

Sted: Tomb Videregående Skole, 1640 Råde 

Lærer teori:       Steinar Johansen            tlf. 952 11 029   epost.: myrlia1@hotmail.com 

Lærer praksis:   Helge Tømmerholen     tlf. 909 28 828   epost: bien@live.no

Lærer praksis:   Ivar Grimstad                  tlf. 901 82 824   epost: ivar@haugsten.com

Følgende fem teorikvelder:

 

Kurskveld 1

Tirsdag 6. mars

Kl. 18.00 – 21.00

Kurskveld 2

Tirsdag 13. mars

Kl. 18.00 – 21.00

Kurskveld 3

Tirsdag 20. mars

Kl. 18.00 – 21.00

Kurskveld 4

Tirsdag 10. april

Kl. 18.00 – 21.00

Kurskveld 5

Tirsdag 17. april

Kl. 18.00 – 21.00

Praktisk undervisning blir 4 ganger i ute bigården til Råde Birøkterlag i løpet av sesongen.

Kursavgiften er kr. 3.500,- pr deltaker som inkluderer kursbok og hefte.

Birøkterkurset retter seg mot de som ønsker å bli birøktere.

Send påmelding med navn, adresse, fødselsår og dato, telefon og e-postadresse til: 

Moss og Omegn Birøkterlag:

Åge Berg, tlf. 412 74 938 – honning.aage@gmail.com

Råde Birøkterlag:

Helge Tømmerholen,  tlf. 909 28 828 – bien@live.no

Velkommen og lykke til.

Tilbake