VEST-TELEMARK

Adresse:Kleivstøylvn. 13
Postnummer:   3850
StedKVITESEID
  
Telefon:35 05 36 78
E-post:jonnfo@online.no
 
Kontaktperson:  JONN Foldøy   

Vest Telemark Birøktarlag.

Vi er et lag i Vest Telemark som har medlemmer ifra kommunane Bø, Seljord, Kviteseid, Tokke, Vinje og Fyresdal.

Laget har 29 medlemmer, derav 6 familiemedlemmer.  Vi har god erfaring med familiemedlemsskap.

Der to er med på birøkten er det større forståelse for hva den krever.  Laget har mest av småbirøkterer fra 2

og opp til 20 kuber.  Få  birøktere har mere enn dette, en har nærmere 100 kuber.  Noen har planer om å

øke kubetallet i løpet av noen år.  Det er et område med rimelig godt sommertrekk men noen steder er

 det nesten ikke lyngtrekk.

Laget driver parestasjon for Krainer bier på Haugland i Seljord for faglig utvalg i Telemark Birøkterlag.

Asbjørn, sekretær og studieleder 

Tilbake