FINNMARK

  

I Finnmark er det ikke et eget fylkesbirøkterlag. Om du ønsker å ta kontakt med Norges Birøkterlag i Finnmark ta direkte kontakt med et av lokallagene i fylket eller kontakt Norges Birøkterlag.
 

Tilbake