Siste nytt fra Studieforbundet natur og miljø
-27-04-2017
Årsmøte i Studieforbundet natur og miljø - Årskonferanse i august/ september - En halv million på kurs - 900 oppdaterte jegerprøveinstruktører - Nye fylkesledere - Ledelse i frivillige organisasjoner - Gratis kurslokale.

>>les mer

Jordbruksforhandlingene 2017 - kravet lagt fram
-26-04-2017
I dag har jordbruket (Norges Bondelag og Norges Bonde- og Småbrukarlag) lagt fram sitt krav til årets jordbruksforhandlinger. Les detaljene under. Etter planen skal Staten presentere sitt tilbud fredag 5. mai. Og fører forhandlingene fram er de planlagt ferdig innen mandag 15. mai.

>>les mer

Søknad om produksjonstilskudd for bier 2017
-25-04-2017
For de av dere som har rett til å søke husdyrtilskudd for bier er det noen viktige endringer. Fra og med 2017 er telledatoen endret til 1. oktober, med søknadsfrist 15. oktober. Det er også første året hvor alle må søke elektronisk.

>>les mer

Vil du lære mer om honning?
-18-04-2017

>>les mer

Påsken 2017
-04-04-2017
Norges Birøkterlags sekretariat er stengt fra og med fredag 7. april til og med mandag 17. april. Sekretariatet åpner igjen tirsdag 18. april.
Vi ønsker alle en riktig god påske.
Sertifisering – bortfall ved salg
-31-03-2017
Det gjennomføres mange sertifiseringskurs om dagen. I den forbindelse er vi anmodet av Mattilsynet om å understreke noe som det har vært litt ulik forståelse av.


Slik skal regelverket forstås: «Ved å gjennomgå og bestå et kompetansekurs kan birøkteren selv sertifisere sine egne bigårder. (jf §§ 5 og 10 i birøktforskriften). Dersom biene selges etter at eier eller Mattilsynet har sertifisert bigården, vil sertifiseringen av bigården falle bort hos ny eier. Sertifiseringen opphører samtidig med eierskiftet. Ny eier må selv gjennomgå sertifiseringskurs og sertifisere bigården eller eventuelt få bigården sertifisert av Mattilsynet på nytt dersom bigården skal opprettholde status som sertifisert.»


Dette begrunnes med at sertifisering krever en viss kompetanse om sykdommer og forebyggende helsearbeid på bier, slik at sykdom også kan oppdages i perioden mellom undersøkelsene som ligger til grunn sertifiseringen. Den kompetansen ligger hos røkter som har tatt kompetansebevis, og følger ikke med bigården til ny eier.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs