Nye satser for erstatning ved klimabetingede skader
-06-08-2018
Birøktere som har krav på produksjonstilskudd, er også omfattet av erstatningsordningen for klimabetingede skader. Landbruksdirektoratet har nå fastsatt nye satser for erstatning, og dette innebærer en vesentlig økning i satsen for honning. Ordningen er svært viktig i år, med sterk tørke i store deler av landet.

>>les mer

Restriksjoner opphevet
-31-07-2018
Mattilsynet melder at alle prøver fra kontaktbigårdene i Aust-Agder var negative, og restriksjoner knyttet til disse er opphevet

>>les mer

Oppdatering vedrørende yngelråte i Aust-Agder
-24-07-2018
En analyse fra én av birøkterne med restriksjoner gjenstår – de andre har levert negative prøver.

>>les mer

Analysering av prøver pågår
-10-07-2018
Restriksjoner vil opprettholdes

>>les mer

Bedre i høyden i år
-10-07-2018
Mange birøktere på Østlandet dropper årets lyngvandring fordi de har plasser som har tørket helt ut. Dette gjelder i lavlandet, særlig i Telemark.

>>les mer

Erstatning grunnet klimatiske forhold
-09-07-2018
Vi har fått flere henvendelser angående erstatning grunnet klimatiske forhold, spesielt med tanke på hvilket krav det stiller til birøkteren for å kunne motta erstatning.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs