20. mai er bienes dag over hele verden!
-19-05-2018
FN har bestemt at 20. mai skal være bienes dag hvert år. Stadig flere blir klar over bienes betydning – vi klarer oss ikke uten. Honning er et fantastisk naturprodukt, og pollinering er avgjørende for matproduksjonen.

>>les mer

Enighet i jordbruksoppgjøret
-18-05-2018
Torsdag kveld ble det enighet i jordbruksforhandlingene, og selv om våre krav bare delvis ble innfridd, har vi fått til et nytt løft for våre medlemmer.
Produksjonstilskuddet øker fra 473 til 550 kroner pr bifolk, og i forhandlingene klarte Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget å hindre økningen i bunnfradraget som var foreslått fra Staten.

>>les mer

Regjeringen tilbyr 1 milliard i jordbruksforhandlingene
-04-05-2018

>>les mer

Forslag til sjekkliste ved sertifisering
-03-05-2018
Birøkter Ingvar Øydvin har laget et skjema (huskeliste) som sertifiserte birøktere kan bruke når de skal ut i bigården for å sjekke om biene er friske.

>>les mer

Endringer i Forskrift om tiltak mot pærebran
-03-05-2018
Fire kommuner i Møre og Romsdal fikk påvist pærebrann for første gang i 2017 og tilhører nå bekjempelsessona.
Flora er overført fra bekjempelsessona til observasjonssona.

>>les mer

Norges Birøkterlag lyser ut ny stilling som organisasjonsmedarbeider!
-14-05-2018

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs