Ny organisasjonsmedarbeider er på plass
-19-06-2018
«Når første arbeidsdag er å overvære statsministeren som birøkter for å fremme sosialt entreprenørskap, er lista satt. Med riktig informasjon kan alle røkte»

>>les mer

Honningens Hus åpnet i Oslo
-12-06-2018
ByBi har åpnet Honningens Hus ved Gartneriet på Kongsgården på Bygdø. Hver onsdag klokken ni til seksten er butikken åpen og klokken ett kan alle som vil få på seg beskyttelse og bli med proffe birøkere som Ragna Ribe Jørgensen og Tora Fougner-Økland ut i den vakre bigården som ligger rett ved siden.
I tillegg kan du få smake flere ulike honninger fra Oslo og snakke om både biologisk mangfold, miljø, bier, birøkt og honning.
Vi satser alltid mye på barn, forteller daglig leder i ByBi, Camilla Brox Flodin til norbi.no.

>>les mer

Erstatning ved svikt i produksjonen
-11-06-2018
Klimatiske forhold påvirker honningproduksjonen, og 2018 har så langt vært et spesielt år. De fleste steder i landet gikk vi nærmest rett fra vinter til sommer, og hele Sør-Norge har hatt rekordvarme og svært lite nedbør i mai og juni. Resultatet for sesongen sett under ett vet vi foreløpig ikke noe om, men dersom produksjonen blir sterkt redusert, finnes det erstatningsordninger.

>>les mer

Svært god bihelse i Norge
-08-06-2018
Vi har en svært god bihelse i Norge som vi ønsker å beholde. Det er derfor viktig at vi har en svært restriktiv holdning til import av bier og dronninger. Skulle man allikevel velge å importere er det et strengt lovverk man skal følge og Norges Birøkterlag har laget noen tilleggskrav som vi anbefaler skal følges.

>>les mer

Bli med på NM i honning 2018
-07-06-2018
Det er nå åpnet for påmelding til NM i honning 2018. Premieutdeling skjer under Matstreif i Oslo 7.-8. september.

>>les mer

Soneforskriften for bekjempelse av åpen yngelråte i Aust-Agder er blitt endret
-04-06-2018
Soneforskriften for bekjempelse av åpen yngelråte i Aust-Agder er blitt vedtatt endret.
Endringen innebærer følgende:
-Sertifiserte birøktere kan nå fritt flytte og selge bier innen Aust-Agder.
-Sertifiserte birøktere kan også flytte eller selge bier ut av Aust-Agder, men dette krever at de har negativt prøvesvar på åpen-yngelråteprøve som er tatt i løpet av yngelsesongen 2018.
I praksis betyr dette at birøktere ikke lenger behøver å søke om tillatelser til flytting eller salg av bier, så lenge forutsetningene om registrering, sertifisering og prøvetaking er oppfylt.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs