Årsmøte Norges Birøkterlag
-21-03-2017
Denne uken samles tillitsvalgte i norsk birøkt seg for styremøter, fylkesledermøte og ikke minst årsmøter. Her finner du program for faginnledninger og årsmøte i Norges Birøkterlag

>>les mer

Nytt regelverk for økologisk birøkt
-21-03-2017
18. mars ble nytt regelverk for økologisk birøkt vedtatt. Norges Birøkterlag har jobbet tett med Mattilsynet i utviklingen av regelverket. Innspillene vi har kommet med har blitt hørt, og regelverket er i stor grad tilpasset våre norske forhold. Regelverksveileder Økologisk landbruk versjon 18. mars 2017 finner du på Debio sin hjemmeside, www.debio.no.

>>les mer

Obligatoriske sertifiseringsforedrag
-01-03-2017
Det obligatoriske fagforedraget i forbindelse med sertifiseringskurset vil bli avholdt i:
Hordaland: Lørdag 25. februar kl 12-16 Nordahl Grieg Vgs, Rådal. For påmelding trykk "les mer" nedenfor.
Oslo og Akershus: Tirsdag 28. februar kl. 18-21, Birøktens Hus, Kløfta. HC-butikken er åpen til kl. 1745 (beregn god tid - her blir det kø)
Telemark: Onsdag 1. mars kl. 18-21, Søve vgs, Ulefoss.
Buskerud: Torsdag 16. mars kl. 18.30-21.30, Hokksund rådhus.
Østfold: Tirsdag 21. mars kl. 18.00-21.00, Skjeberg Rådhus.
Agder: Onsdag 22. mars kl. 18.00-21.00 Dømmesmoen (auditoriet i Gamlebygget), Grimstad.
Trøndelag: Onsdag 29. mars kl. 18.00-21.00, Ole Vig videregående skole, Stjørdal.
Oppland: Onsdag 5. april kl. 18.00-21.00, Vertshuset V-E6, Biri.
Nordland: Lørdag 22. april kl. 11.00-14.00, Stormen (biblioteket), Bodø.
Møre og Romsdal: Onsdag 10. mai ca kl. 18.00-21.00, Molde (sted og tid kommer senere).

Andre fylker kan komme til etter hvert.

>>les mer

Vårt krav til jordbruksforhandlingene 2017
-10-03-2017
Drøftingene i forkant av de årlige jordbruksforhandlingene er godt i gang. Her avgjøres mye som påvirker økonomien til norske birøktere, og Norges Birøktelag sier selvfølgelig klart ifra.
Norges Birøkterlag sitter ikke ved forhandlingsbordet, men vi har mulighet til å påvirke Staten på den ene siden, og Bondelag og Bonde- og Småbrukarlaget på den andre siden.

>>les mer

Oslo kommune gir pengestøtte til oppføring av bikuber og annet landbruk
-08-03-2017
Oslo kommune skal dele ut to millioner kroner til urbant landbruk. Tilskuddsordningen skal bidra til økt kunnskapsutvikling og mer urban landbruksaktivitet i Oslo, ved å gi støtte til tiltak som opparbeidelse av parsellhager, oppføring av dyrkekasser, bikuber, hønsehus og lignende, hovedsakelig på fellesarealer i borettslag og sameier i Oslo. Borettslag, sameier og personer med privat bostedsadresse i Oslo kan søke. Søknadsfrist er 1. april 2017. Les mer hos Oslo kommune.

>>les mer

Birøkteren på nett
-06-03-2017
Nå finner du endelig Birøkteren på nett. Det betyr at nye medlemmer som melder seg inn i løpet av året får tilgang til tidligere utgaver. Birøkteren finner du i venstre meny på hjemmesiden www.norbi.no. Du må logge inn for å lese. Foretrekker du papirutgaven så vil den fortsette å komme i postkassa til våre medlemmer.

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs