Forsiktig med røykpusteren
-27-05-2018
Det er meldt om spesielt stor skogbrannfare på hele Østlandet, Sørlandet og i Trøndelag.
Som birøkter har du et ansvar for å håndtere næringen eller hobbyen din på en sikker måte. Derfor skal du passe ekstra godt på røykpusteren i disse dager. Det kommer lett mange glør ut når du bruker den, og tenning/slukking er alltid en utfordrende øvelse.
Bruker du røykpuster så ha med deg et lite brannslukningsapparat og tenk igjennom hva du vil gjøre dersom det tar fyr.
Ring 110 umiddelbart. Jo raskere slukningen kan foretas, jo bedre er det.
Vi har flere eksempler på birøktere som har blitt bøtelagt for at røykpusteren forårsaket brann og utrykning.
Kanskje skal du bytte ut røykpusteren med en sprayflaske med vann (og eventuelt utvannet melkesyre)? Det fungerer fint og resulterer aldri i brann uansett hvor tørt det blir.
20. mai er bienes dag over hele verden!
-19-05-2018
FN har bestemt at 20. mai skal være bienes dag hvert år. Stadig flere blir klar over bienes betydning – vi klarer oss ikke uten. Honning er et fantastisk naturprodukt, og pollinering er avgjørende for matproduksjonen.

>>les mer

Enighet i jordbruksoppgjøret
-18-05-2018
Torsdag kveld ble det enighet i jordbruksforhandlingene, og selv om våre krav bare delvis ble innfridd, har vi fått til et nytt løft for våre medlemmer.
Produksjonstilskuddet øker fra 473 til 550 kroner pr bifolk, og i forhandlingene klarte Bondelaget og Bonde- og småbrukarlaget å hindre økningen i bunnfradraget som var foreslått fra Staten.

>>les mer

Regjeringen tilbyr 1 milliard i jordbruksforhandlingene
-04-05-2018

>>les mer

Forslag til sjekkliste ved sertifisering
-03-05-2018
Birøkter Ingvar Øydvin har laget et skjema (huskeliste) som sertifiserte birøktere kan bruke når de skal ut i bigården for å sjekke om biene er friske.

>>les mer

Endringer i Forskrift om tiltak mot pærebran
-03-05-2018
Fire kommuner i Møre og Romsdal fikk påvist pærebrann for første gang i 2017 og tilhører nå bekjempelsessona.
Flora er overført fra bekjempelsessona til observasjonssona.

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs