Analysering av prøver pågår
-10-07-2018
Restriksjoner vil opprettholdes

>>les mer

Bedre i høyden i år
-10-07-2018
Mange birøktere på Østlandet dropper årets lyngvandring fordi de har plasser som har tørket helt ut. Dette gjelder i lavlandet, særlig i Telemark.

>>les mer

Erstatning grunnet klimatiske forhold
-09-07-2018
Vi har fått flere henvendelser angående erstatning grunnet klimatiske forhold, spesielt med tanke på hvilket krav det stiller til birøkteren for å kunne motta erstatning.

>>les mer

Norge med nasjonal plan for å redde biene
-29-06-2018
Fredag slapp Regjeringen sin nasjonale plan for å sikre både matproduksjonen og det biologiske mangfoldet ved å samle virkemidlene og tiltakene for å bevare pollinerende insekter.

>>les mer

Åpen yngelråte påvist i Aust-Agder
-22-06-2018
I forbindelse med overvåkningsprøver, har Mattilsynet påvist åpen yngelråte i prøver av voksnedfall hos én birøkter i Aust-Agder. Birøkteren har tre bigårder som er undersøkt, og disse ligger i Grimstad, Åmli og Arendal. Åpen yngelråte er påvist tidligere i Aust-Agder, og etter et større utbrudd i 2010 er det gjennomført et omfattende arbeid for å bekjempe sykdommen.

>>les mer

Ny organisasjonsmedarbeider er på plass
-19-06-2018
«Når første arbeidsdag er å overvære statsministeren som birøkter for å fremme sosialt entreprenørskap, er lista satt. Med riktig informasjon kan alle røkte»

>>les mer

[Arkiv]


Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs