Nytt medlemsregister

Norges Birøkterlag har gått til anskaffelse av nytt medlemsregister. Det vil derfor bli noen endringer i rutinene framover.

For medlemmene vil en av de viktigste forandringene være at de kan logge inn på min side og gjøre endringer i sin personlige informasjon. Det vil si at de kan forandre adresse e-post selv. Registering av e-post gjør det enklere, billigere og mer miljøvennlig for birøkterlaget å sende ut informasjon til medlemmene. I en trang lagsøkonomi kan besparing av porto være kjærkomment.

 

En annen viktig forandring som medlemmene vil merke er at giro for innbetaling av kontingent vil bli sendt ut fra sentralt hold i organisasjonen. Sammen med giroen for 2010 vil det følge med brukernavn og passord til min side.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs