Ny hjemmeside

Norges Birøkterlag har gått til innkjøp av ny hjemmeside sammen med nytt medlemsprogram. Det er små forandringer i layouten. De store forandringene er i hvordan siden er bygd opp og strukturen i innholdet.

Nytt er også mulighetene for medlemmene til å benytte seg av Min side. Her kan medlemmene gå inn og gjøre endringer i personlig informasjon. Ved å logge seg på Min side vil de også få tilgang til lukkede deler av hjemmesiden.

 

Fylkes- og lokallag kan oppdatere sin egen kontaktinformasjon på hjemmesiden, og de kan også legge inn en egen presentasjon av laget. De kan også legge inn egne arrangementer som vil bli synlige i aktivitetskalenderen.

 

Vi håper at den nye hjemmesiden vil oppleves som en mer levende hjemmeside. Det vil bli jevnlig oppdatering av nyheter på forsiden. Her vil også aktivitetskalenderen ligge sammen med nyeste innlegget fra forumet.

 

I den første tiden etter at siden er på plass vil det kunne skje noen endringer og oppdateringer på siden. Hvis du kommer over feil eller mangler på siden ber vi om at du gjør oss oppmerksom på dette slik at vi kan få rettet opp dette snarest. For å melde feil/mangler bruk kontakt oss-knappen øverst til høyre på siden.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs