Veileder om GMO til bransjen.

Mattilsynet har utarbeidet en veileder for området genmodifisering. Den omtaler både regelverk, utbredelse av GMO på verdensbasis, samt krav til dokumentasjon og internkontroll hos virksomheter. Veilederen retter seg mot virksomheter innen næringsmiddel- og fôrbransjen. Les mer hos Mattilsynet..

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs