Pollinering - avslag på søknad

Norges Birøkterlag søkte høsten 2009 om midler fra Matprogrammet til et såkalt brukerstyrt inovasjonsprosjekt (BIP) fra Forskningsrådet. Søknaden ble sendt sammen med Universitetet for Miljø og Biovitenskap, Bioforsk, Gartnerhalle, Københavns Universitet, Høgskulen i Sogndal, Norsk Matraps BA, Norsk Frøavlerlag, Norsk Landbruksrådgivning og Sveriges Landbruksuniversitet (SLU).
Det en ønsket å undersøke var bienes betydning i en del kulturvekster. Det var lagt opp til et 4 års prosjekt med en total kostnadsramme inklusiv egeninnsats på ca 12 mill. kroner og der en søkte Forskningsrådet om 6 mill.
I søknadsrunden ble det behandlet 37 søknader med et søknadsbeløp på vel 50 mill kroner. Det ble bare innvilget 5 søknader med en samlet bevilgning på vel 8 mill kroner.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs