Lokal beredskapsvakt i Mattilsynet opphører i 2010

Mattilsynets lokale beredskapsvakt opphører 4. januar 2010. Men brukere som henvender seg til Mattilsynets distriktskontorer på tlf. 06040 etter arbeidstid vil fortsatt bli betjent. Via vår automatiske telefonsvarmelding vil de få konkrete henvisninger til etater som kan hjelpe dem i forhold til dyrehelse, dyrevelferd, mat og drikke.
Les mer hos Mattilsynet..

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs