Kompetansekurs om bier

Sertifiseringsordningen blir nå både enklere og billigere for deg som birøkter. I den nye forskriften som omhandler bisykdommer, gis det åpning for at birøkterne selv kan sertifisere biene sine dersom de har gått et kurs og bestått en eksamen.
Norges Birøkterlag har utarbeidet et lærehefte og et kursopplegg som er godkjent av Mattilsynet.

 

Studieringkurs
Kurset som er utviklet er lagt opp som et studieringkurs. I studieplanen er det foreslått at en bruker 4 kvelder med 3 timer hver kveld, til sammen 12 timer. Det beste er om lokallaget arrangerer disse studieringene, men det er ikke noe i veien for at noen birøktere selv arrangerer dette. Vi anbefaler at det er 5 til 10 deltakere i studieringen og at det er en person som oppnevnes som studieringsansvarlig og som bestiller kursmateriellet fra Norges Birøkterlag.
 
Lærehefte
Det er utarbeidet et lærehefte på 68 sider som brukes som faglig bakgrunnsstoff for det en skal gå igjennom og diskutere. I heftet beskrives hvordan et friskt bifolk skal se ut og hvordan en kan forebygge sykdommer med hygieniske tiltak. Videre er de viktigste bisykdommene beskrevet og forslag til hvordan en kontroll bør gjennomføres.
 
Kursplan
Når en bestiller læreheftet, vil en også få tilsendt kursplan. I kursplanen er det forslag til hva deltakerne i studieringen skal diskuter hver kveld. En viktig del av kurset er også ”Forskrift om birøkt”.
 
Foredrag
I tillegg til de 12 studieringstimene er det lagt opp til at deltakerne skal være til stede på et 2-3 timers foredrag om emnet. Dette vil bli arrangert av hvert enkelt fylkeslag/fylkeskontakt og er en obligatorisk del av kurset.
 
Eksamen
Eksamen skal gjennomføres individuelt og uten bruk av hjelpemidler. Eksamensoppgavene følger med  forsendelsen til kursarrangør i en lukket konvolutt. Eksamenskonvolutten må ikke åpnes før selve eksamenstidspunktet. Hver deltager får utdelt et eksamensskjema og man har en klokketime til disposisjon. Etter eksamen samles alle oppgavene sammen og sendes til Norges Birøkterlag for retting. De deltagerne som har bestått eksamen får tilsendt bevis for bestått kurs.
 
Pris
Kurset med lærehefte, kursplan og eksamen koster kr 700,- pr person. Kursmateriellet sendes ut samlet med regning til hver enkelt deltaker.
 
Søk om støtte til kurset
Norges Birøkterlag er medlem av Studieforbundet natur og miljø og det gis et tilskudd til hver studiering etter søknad. Denne støtten går til de som arrangerer studieringen (lokallaget). Sertifiseringskurset er et godkjent kurs.
 
Vedlegg
I Brev til arrangør av studieringene.
I Kursbeskrivelse.
I Oppgaver til diskusjon.
 
Oppsummering
1.     Bestill kursmateriellet fra Norges Birøkterlag og oppgi navn på alle deltakerne i studieringen. Kursmateriellet sendes samlet til studieringsansvarlig.
2.     Send inn søknad om å arrangere kurs før kursstart. Dette gjør du gjennom Studieforbundet natur og miljø (NM) sin hjemmeside www.naturogmiljo.no eller ved å kontakte dem på tlf 67 10 22 60 (ma-to 9-15).
3.     Når kurset er godkjent/registrert hos Studieforbundet, oversender de et rapportskjema med godkjenningsnummer til den lokale arrangøren.
4.     På rapportskjemaet føres fremmøteregistrering gjennom hele kurset, dato for kursdager og klokkeslett (fra/til).
5.     Rapportskjemaet underskrives av kursledere, og sendes tilbake til Studieforbundet innen tre måneder etter siste kursdato.
6.     Innen en måned etter at studieforbundet har mottatt rapportskjemaet, overføres tilskuddet til arrangørens bankkonto.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs