Aksjon pærebrann: Arbeidet i 2009

I 2009 ble pærebrann for første gang påvist i en planteskole. Det var ny spredning av pærebrann til kommunene Os i Hordaland og Askvoll i Sogn og Fjordane. Likevel ser vi, etter omfattende undersøkelser i hele Sør-Norge, at antall kommuner med kjente forekomster av pærebrann er redusert. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs