Erstatninger for svikt i honningproduksjonen i 2009

Statens landbruksforvaltning melder om lave erstatningsutbetalinger for klimabetinged avlingssvikt i 2009. Enkelte birøktere opplevde svikt i honningproduksjonen i 2009. Det er spesielt Aust-Agder som skiller seg ut som et område med særdeles dårlig honningproduksjon i 2009.

Birøktere i fylkene Aust-Agder, Telemark, Buskerud, Østfold og Vestfold opplevde i 2009 en svikt i honningproduksjonen og søkte som følge av dette om erstatning for svikt i produksjonen. 2009 så ut som å være et honningår under gjennomsnittet. Honningcentralen A/L mottok i 2009 rett i underkant av 650 tonn honning. De siste fem årene har gjennomsnittlig leveranse til Honningcentralen A/L ligget på i overkant av 850 tonn.
For en fullstendig oversikt over utbetaling av erstatning for klimabetinget produksjonssvikt se Statens Landbruksforvaltning.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs