Nytt hygieneregelverk er trådt i kraft

Norge har vedtatt EUs hygieneregelverk (hygienepakken) for produksjon, omsetning og kontroll av mat- og fôrvarer. Dette regelverket trådte i kraft 1. mars 2010 og omfatter hele matkjeden, fra primærproduksjon til omsetning. Det skal sikre et høyt beskyttelsesnivå for forbrukerne og like regler innenfor EØS-landene for å oppnå fri bevegelighet av næringsmidler. Les mer hos Mattilsynet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs