Årsmøtet 2010

Norges Birøkterlags årsmøte gikk av stabelen lørdag 20. mars. Årsmøtet hadde en god tone og styrets innstillinger ble fulgt på alle saker. Leder Karl John Amdahl ble gjenvalgt, det samme ble styremedlemmene Per Ove Røkholt og Ingar Tallakstad Lie. Det ble noe endringer i vararepresentantene, dette kan du lese mer om under Norges Birøkterlag, styret, her på hjemmesiden. Handlingsplan for 2010 og årsmelding og regnskap for 2009 finner du under Norges Birøkterlag, vedtekter.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs