Ulovlig sex

Hallingdølen melder med denne dramatiske overskriften at det foregår ulovlig paring på parestasjonen i Nesbyen. Parestasjonen i Nesbyen er beskyttet og det er ikke tillatt å ha bier i en radius på 20 km fra Nesbyen. Mattilsynet etterlyser tips om ulovlige kuber i området. Les mer hos Hallingdølen.
I 2009 gikk Norges Birøkterlag ut og etterlyst svermer som kan ha satt seg i en vegg og overlevd vinteren på den måten. Desverre var det dårlig respons i fjor, vi håper at vi får oppklart mysteriet med fremmede bier i Nesbyen i år!

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs