Jordbrukets krav - birøkt

I kravet til årets jordbruksforhandlinger krever Jordbrukets forhandlingsutvalg følgende for birøkt: 350 kroner pr kube og at tilskuddet til birøkt utbetales fra første kube til birøktere som også mottar andre produksjonstilskudd.

Norges Birøkterlag og Honningcentralen fremmet i år overfor avtalepartene følgende ønsker/krav i forbindelse med jordbruksforhandlingene i 2010:

1.Øke satsen på produksjonstilskuddet fra kr 300,- til kr 400,- (det vi ba om i 2009)
2.De som søker om produksjonstilskudd ellers i landbruket må kunne søke om produksjonstilskudd for birøkt fra første kube.
3.Øvre grense må flyttes til 300 kuber
4.De som driver økologisk birøkt bør få et ekstra produksjonstilskudd på kr 150,- for å kompensere for økte ugifter og merarbeid
5.3 mill. kroner årlig til en markedsførings-kampanje på i første omgang 3 år. Hovedmålsetningen for kampanjen er å ta en høyere pris i markedet.

Ut i fra det som står i kravdokumentet er dessverre ikke alle ønskene/kravene våre videreført. Norges Birøkterlag og Honningcentralen vil følge dette opp.

Mer om jordbrukets krav kan en les om på Bondelagets eller Småbrukarlagets hjemmesider.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs