Normale vintertap i 2009-2010?

Gjennom det internettbaserte spørreskjemaet utarbeidet av COLOSS nettverket samles det nå inn data på vintertap av bifolk i mange Europeiske land. Så langt har 100 norske birøktere rapportert om sine vintertap gjennom spørreskjemaet. Vintertapene varierer selvsagt mellom birøktere, men i totalt har 10 % av bifolkene dødd i vinter. Tilsvarende tall for Danmark er så langt 13,5 % basert på 550 besvarelser og for Sverige 15 % basert på drøyt 120 besvarelser. Dette er altså foreløpige tall og har du ikke allerede fylt inn spørreskjemaet så gjør det nå! Du finner det på ”Min side”.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs