Ingen endring for birøkten i jordbruksavtalen

Småbrukarlaget valgte å bryte under årets jordbruksforhandlinger, men Bondelaget og Staten la fram en avtale lørdag 15. mai.. I avtalen ligger det ikke inne noen økning av produksjonstilskuddet til birøkten.
Se mer her

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs