Pærebrann - dispensasjon

Mattilsynet driver en aktiv pærebrannbekjemping og i en e-post fra Mattilsynet til Hordaland Birøkterlag skriver de at også i år skal de ha folk som rydder kontinuerlig fra juni til oktober/november. For at dette arbeidet ikke blir forhindret og at ikke pærebrann sprer seg enda mer, skriver de at de er helt avhengig av at det etter 1. mai kun er bivandring i områder de godkjenner. .

Mattilsynet skriver at de tror det er litt forvirring rundt reglene ved flytting av bier i henhold til pærebrann, og de ønsker derfor å opplyse så mange som mulig om gjeldende regler. 

Som en ser av § 5 i forskrift om tiltak mot pærebrann (se lenken nedenfor) er det ”forbudt å flytte bikuber inn i, innen og ut av kommunene i bekjempelsessonen fra 1. mai til 25. september. Mattilsynet kan likevel gi tillatelse til flytting når det ikke representerer fare for spredning”.
Mattilsynet driver en aktiv pærebrannbekjemping og også i år skal de ha folk som rydder kontinuerlig fra juni til oktober/november. For at dette arbeidet ikke blir forhindret og at ikke pærebrann sprer seg enda mer, er de helt avhengig av at det etter 1. mai kun er bivandring i områder de godkjenner.
Derfor; om en ønsker å flytte bier inn i, innen og ut av kommunene i bekjempelsessonen etter 1. mai, SKAL en søke om tillatelse fra Mattilsynet.
Slik søker du:
Logg deg inn i altinn via mattilsynets skjematjenester (https://www.mattilsynet.no/mats) og gå inn på skjema. Deretter velger du ”andre skjema”. Velg skjemaet som heter ”Søknad om dispensasjon”.
Velg tilsynsobjekt: bigård
Registrer detaljer: skriv inn dato når den skal flyttes til og fra vandreplass. Forskrift som søkes dispensasjon fra er ”forskrift om tiltak mot pærebrann”. I feltet under skriver du litt mer detaljer om vandringen, blant annet hvor en flytter fra og hvor en flytter biene til (med kartblad nr og koordinater). Om du ikke får plass til alt i dette feltet, kan du legge ved mer informasjon som vedlegg.
Du vil få en skriftlig tilbakemelding om det er godkjent, først ved tilbakemelding fra Mattilsynet kan biene flyttes til vandreplassen.

Se forskriten her: "http://lovdata.no/for/lf/jb/xb-20070425-0435.html"

En annen ting; De har  folk som er ute og rydder også i år og i den forbindelse ønsker de en tilbakemelding fra birøktere om: 
-          Hvilke områder er populære vandreplasser?
-          Er det ønsker om vandring til områder som vi tror ikke er ryddet?
De har trolig mulighet til å rydde områder etter våre ønsker, men da må de få tilbakemelding på dette!

Henvendelsen er fra:
Kari S. Janson
Førsteinspektør, Mattilsynets Distriktskontoret for Bergen og Omland
Bontelabo 8B, Bergen
Telefon: 55 21 58 25 / 94 88 87 82 Telefaks: 55 21 58 01
kari.janson@mattilsynet.no 

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs