Einstein og biene

Helt siden begynnelsen av den store biedøden i USA har det vært store diskusjoner om bienes betydning for menneskene. Samtidig har det også pågått diskusjoner om ville biers og andre insekters tilbakegang. Det finnes knapt en avisartikkel eller diskusjon på internett om temaet uten at man drar fram Albert Einstein og sitatet ”dersom biene forsvinner har mennesket bare fire år igjen å leve”. Sitatet er som skapt for tabloide overskrifter! Det er bare et problem… Albert Einstein har aldri sagt det! Ifølge Dr. Roni Grosz, kurator ved The Albert Einstein Archives i Jerusalem er det ingenting som tyder på at Einsten selv har uttalt dette. Faktisk så har han aldri nevnt bier, verken i sine tekster eller i sin korrespondanse.

Aktivitetskalender

Siste innlegg i forumet.
Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs