Digital lærebok

Studieforbundet natur og miljø støtter Norges Birøkterlag med kr 60 000,- til prosjektet Digital lærebok. Vi takkar for støtten. Prosjektet vil bli igangsatt i løpet av høsten 2010.

Litt om målet med prosjektet: Gjennom prosjektet vil vi få en komplett lærebok. Den vil ha en stor spennvidde i innhold, og vil også kunne beskrive praktiske erfaringer i større grad enn dagens lærebøker inneholder. Ved å gjøre læreboken digital og tilgjengelig på vår hjemmeside, vil den også bli svært lett tilgjengelig.
En digital lærebok vil dessuten være svært enkel å holde oppdatert ved behov for endringer, slik som for eksempel ved endringer i sykdomsbildet og anbefalinger for behandling.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs