Verdens viktigste summetone

Utrettelig summer bier, humler og andre bestøvende insekter med pollen fra blomst til blomst. Nesten en tredel av matproduksjonen i verden er avhengig av de små hjelperne, men summingen deres står i fare for å forsvinne.

Les mer hos Direktoratet for naturforvaltning. .

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs