Store avlinger og biologisk mangfold lar seg kombinere

Det moderne jorbruket har ført til færre insekter, fugler og vekster i dyrkingslandskapet. Jordbruksverket i Sverige har derfor innledet prosjektet "Mangfold i slätten" for å støtte landbruket slik at man med enkle virkemidler kan kombinere store avlinger med økt biologisk mangfold.

Les mer om prosjektet hos Jordbruksvärket. .

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs