Honningbien - et miljøsignal i 2010

Det europeiske miljøbygået bruker biene som en av ti miljøsignaler i 2010.
I prosjektet kan man blant annet lese følgende om bier:
Biene kan betraktes som "miljøets vaktposter". De er veldig sårbare overfor alt som skjer rundt dem. Honningbien trues av midd, virus og miljøgifter. En annen trussel vi ser, er en generell svekkelse av honningbiens helsetilstand. Er ikke honningbiene tilpasset miljøet? Skyldes den genetiske svekkelsen våre avlsmetoder? Sier "vaktposten" noe om hvor forurenset miljøet er?
Ikke glem at minst hver tredje munnfull menneskemat er avhengig av pollinering. Mesteparten av denne pollineringen - kanskje 80 % - er det honningbien som står for. For å sikre mat på bordet må vi sikre at naturlig pollinering fortsatt er regelen.

Det europeiske miljøbyrået vil gjerne ha tilbakemeldinger om de utvalgte miljøsignalene. Ønsker du å kommentere om bier eller et av de andre miljøsignalene kan dette gjøres på miljøbyråets hjemmesider.

Les mer om saken hos Klima- og forurensingsdirektoratet.

Aktivitetskalender

Sesongens aktuelle
Tid for birøkterkurs